برچسب: چین

با پر جمعیت‌ترین مکان‌های دنیا آشنا شوید – تور مالزی 0

با پر جمعیت‌ترین مکان‌های دنیا آشنا شوید – تور مالزی

وب سایت روزیاتو – فروغ بیداری: ازدحام و شلوغی برای هر کسی تعریف جداگانه ای دارد؛ به طور مثال، شهروندان یک روستای کوچک، ممکن است تجمع چند نفر در مرکز خرید را شلوغی بدانند