برچسب: ناصرالدین شاه

نگاهِ «ناصرالدین شاه» به ظواهر و تجدد – تور مالزی 0

نگاهِ «ناصرالدین شاه» به ظواهر و تجدد – تور مالزی

هفته نامه صدا – ملیکا صبوحی: رضا مختاری اصفهانی در قم متولد شده، دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته تاریخ دانشگاه شهید بهشتی است و به عنوان کارشناس نیز در مرکز اسناد ریاست جمهوری فعالیت...